Confidențialitate

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

 

 1. INFORMAȚII GENERALE

Începând cu data de 25 mai 2018 se aplică Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cunoscut și sub acronimul GDPR (General Data Protection Regulation).

În sensul Regulamentului GDPR, datele personale reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Această politică de confidențialitate privește datele cu caracter personal ale clienților noștri, ale altor persoane care ne contactează și care ne vizitează și ale reprezentanților acestora, cât și ale potențialilor parteneri de afaceri, angajați sau colaboratori și se aplică datelor colectate prin intermediul site-ului https://carmangeriamoldovan.ro, precum și celorlalte date cu caracter personal colectate prin e-mail sau prin alte modalități.

 

 1. DEFINIȚIILE TERMENILOR UTILIZAȚI

TERMENUL

DEFINIȚIA

DPO

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.

Regulamentul GDPR

REGULAMENTUL (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Date cu caracter personal

Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare (ex: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online) sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare

Orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra

datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la

dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Operator

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal – în cazul de față: SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL.

Persoană împuternicită de operator

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Persoana vizată

Persoana ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate.

Destinatar

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terță.

Parte terță

O persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

Consimțământ al persoanei vizate

Înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

A.N.S.P.D.C.P.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

 1. IDENTITATEA ȘI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI

Numele societății:

SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL

Număr înregistrare ORC:

J12 /1635 /1994

Cod unic de identificare:

6224937

Adresă:

Str. I.L. Caragiale nr. 16, Sânnicoara, Comuna Apahida, Cluj

E-mail:

office@cmdn.ro

Telefon:

+40 264 232810

În accepțiunea Regulamentului GDPR, în relația cu datele dumneavoastră personale, SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL are calitatea de operator de date cu caracter personal.

SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL prelucrează date cu caracter personal cu respectarea principiilor prevăzute de art. 5 din Regulamentul GDPR, și anume: prelucrare caracterizată prin responsabilitate, legalitate, echitate și transparență; cu colectare numai în scopuri determinate, explicite și legitime, doar a datelor adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar, exacte și actualizate; păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate; într-un mod care asigură securitatea adecvată, prin luarea de măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare, în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate, asigurând protecția împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

 

 1. PERSOANELE VIZATE

Conform legislației în vigoare, este considerată o persoană vizată:

 • orice persoană fizică care utilizează site-ul https://carmangeriamoldovan.ro;
 • orice persoană fizică care utilizează paginile noastre de social media;
 • orice persoană fizică care comandă produsele disponibile pe site-ul https://carmangeriamoldovan.ro;
 • orice persoană fizică care plasează o comandă prin intermediul formularului de preluare comenzi disponibil online sau în magazine, în preajma sărbătorilor legale (ex: persoanele care comandă produse pentru masa de Paști sau de Crăciun);
 • orice persoană fizică care participă la un concurs/ giveaway organizat pe site-ul https://carmangeriamoldovan.ro sau pe paginile noastre de social media;
 • orice persoană fizică care utilizează formularul de contact pus la dispoziție pe platforma https://pwa.brandtap.io/ și punctele de contact digital (cod QR tipărit sau cip NFC atașat unui produs), în vederea transmiterii unor reclamații, sesizări, solicitări sau feedback;
 • orice persoană fizică care acționează în calitate de reprezentant legal al unei entități juridice;
 • orice persoană fizică care se abonează la Newsletter-ul CARMANGERIEI MOLDOVAN.

 

 1. DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR (DPO)

Responsabilul cu protecția datelor desemnat de societate poate fi contactat:

 • prin e-mail, la adresa dpo@cmdn.ro;
 • printr-o cerere scrisă și semnată, comunicată la sediul societății din I. L. Caragiale nr.16, Sânnicoară, Comuna Apahida, Cluj.

 

 1. CE DATE PRELUCRĂM

- date de identificare: numele, prenumele, data și locul nașterii, naționalitatea, cetățenia, seria și numărul cărții de identitate;

- date de contact: domiciliul/ adresa de livrare, numărul de telefon, adresă e-mail;

- date de facturare: nume, prenume, domiciliu, adresă de e-mail, valoarea serviciilor, modalitatea de plată, serviciile solicitate, data solicitării lor;   

- datele pentru marketing direct: nume, prenume, adresa de e-mail, istoricul navigării pe site, preferințe transmitere Newslettere;

- date privind conectarea, geolocalizarea și navigația: adresa IP și tipul de browser utilizat, numele site-ului de la care ați accesat site-ul nostru, paginile pe care le vizitați pe site-ul nostru și timpul petrecut pe fiecare pagină;

- date și conținut furnizat de dumneavoastră prin intermediul formularului de contact;

- date și conținut furnizat de dumneavoastră prin intermediul rețelelor de socializare Facebook și Instagram (nume, prenume, fotografia de profil utilizată, nume de utilizator/ alias, adresă IP, locația și, după caz, adresă de e-mail, număr de telefon și orice alte date pe care ni le comunicați pentru a relaționa cu noi);

- date privind profesia influencerului, produsele folosite, audiență, date privind participarea la evenimente/ campanii anterioare, în cazul desfășurării unor campanii de influencer marketing;

- istoricul produselor achiziționate de dumneavoastră de la noi și informații referitoare la plățile făcute către noi;

- în mod excepțional, date speciale: date privind sănătatea furnizate de dumneavoastră, pentru a vă servi mai bine și pentru a vă îndeplini nevoile speciale (ex: pregătirea unor produse alimentare fără includerea unor ingrediente la care sunteți alergic);

- în cazul persoanelor care aplică pentru un loc de muncă prin intermediul paginii Cariere, datele cu caracter personal prelucrate pot consta în: nume și prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, date personale incluse în CV-uri, detalii despre educație și formare, calificări profesionale, precum și alte date referitoare la experiența profesională;

- în cazul persoanelor care utilizează formularul de preluare comenzi disponibil online sau în magazine, în preajma sărbătorilor legale: nume, prenume, număr de telefon, adresă e-mail, adresă livrare client;

- în cazul persoanelor care participă la un concurs/ giveaway: numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, codul bonului fiscal (dacă este cazul), informația că nu este angajat al Organizatorului sau rudă de gradul I a angajaților, data nașterii (exclusiv pentru verificarea condiției privind vârsta minimă de 18 ani), adresa de domiciliu, adresa de livrare, CNP, semnătura. Codul numeric personal va fi colectat doar în cazul câștigătorilor pentru care Operatorul este obligat la reținerea și virarea impozitului din premii, conform reglementarilor fiscale în vigoare;

- în cazul persoanelor care utilizează formularul de contact pus la dispoziție pe platforma https://pwa.brandtap.io/ în vederea transmiterii unor reclamații, sesizări, solicitări sau feedback: nume și prenume, adresă e-mail, număr de telefon, poză de profil (atunci când există), tipul telefonului inteligent utilizat, sistemul de operare al telefonului inteligent, browserul (versiunea), ora interacțiunii, durata interacțiunii, locul interacțiunii (în cazul punctului de contact digital de tip QR se colectează numai dacă telefonul inteligent are funcția geolocație activă).

Majoritatea datelor sunt colectate în mod direct de la dumneavoastră de către CARMANGERIA MOLDOVAN, însă o parte mică din date sunt colectate prin intermediul paginilor de social media pe care le accesați, prin intermediul platformei https://pwa.brandtap.io/ dar și prin intermediul instrumentului de Google Analytics prin care putem vedea modul în care interacționați cu site-ul nostru, pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe site, dar și pentru a avea o statistică a utilizatorilor interesați de serviciile sau produsele noastre.  

Site-ul https://carmangeriamoldovan.ro/ utilizează cookie-uri proprii precum și cookie-uri plasate de terți. Pentru mai multe detalii în acest sens, vă rugăm să consultați Politica noastră de utilizare a modulelor cookie

CARMANGERIA MOLDOVAN va prelucra datele unei persoane sub 16 ani numai în mod excepțional, dacă și în măsura în care consimțământul privitor la prelucrarea datelor cu caracter personal este acordat/ autorizat de părinte/ titularul răspunderii părintești asupra copilului.

 

 1. SCOPUL PRELUCRĂRII

Când interacționați în orice fel cu noi este posibil să ne dați sau să primim din alte surse date:

7.1 Pentru a vă crea un cont pe site-ul https://carmangeriamoldovan.ro/

În cazul în care doriți să vă creați un cont pe site-ul https://carmangeriamoldovan.ro/ trebuie să vă prelucrăm datele pentru a vă identifica ca utilizator al acestuia și pentru a vă oferi acces la diferitele sale funcționalități sau servicii disponibile pentru dumneavoastră ca utilizator înregistrat.

Când vă solicităm să completați datele cu caracter personal pentru a vă înregistra, vom marca unele câmpuri ca fiind obligatorii (nume, adresă e-mail, adresă livrare, număr de telefon), deoarece acestea sunt informații de care avem nevoie pentru a vă putea livra produsele comandate.

Vă rugăm să rețineți că, dacă decideți să nu ne furnizați aceste informații, este posibil să nu puteți finaliza înregistrarea dumneavoastră ca utilizator și să nu puteți beneficia de aceste produse.

7.2 Pentru încheierea și/ sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi

În cazul în care achiziționați produse de pe site-ul https://carmangeriamoldovan.ro/ sau în cazul în care utilizați formularul de preluare comenzi disponibil online sau în magazine, disponibil în preajma sărbătorilor legale, vă prelucrăm datele pentru:  

 • confirmarea și procesarea comenzii;
 • obținerea unor informații suplimentare, dacă este cazul (ex: obținerea numărului de cont și a băncii Clientului, în vederea facturării, în cazul clienților persoane juridice);
 • validarea disponibilității produselor și a cantităților achiziționate de către Client;
 • validarea de către Client a contravalorii comenzii efectuate;
 • stabilirea de comun acord a detaliilor de livrare și plată a produselor;
 • facturarea produselor comandate și punerea la dispoziție a facturilor aferente achizițiilor pe care le-ați efectuat.

7.3 Pentru a răspunde cererilor primite din partea utilizatorilor prin intermediul formularului de contact, la adresa de e-mail/ numărul de telefon de contact

Vom prelucra numai datele personale strict necesare pentru a răspunde cererii dumneavoastră, inclusiv furnizarea de informații despre produsele și serviciile noastre. În acest caz, putem să vă trimitem un e-mail/ să vă contactăm telefonic de mai multe ori după ce ați făcut o solicitare, pentru a ne asigura că am răspuns la întrebarea dumneavoastră și pentru a îmbunătăți experiența utilizatorilor noștri.

7.4 În scop de marketing

 • pentru personalizarea serviciilor pe care vi le oferim și pentru a ne permite să vă facem recomandări pe baza interacțiunilor dumneavoastră cu site-ul https://carmangeriamoldovan.ro/ și pe baza analizei profilului de utilizator (ex: pe baza istoricului dumneavoastră de cumpărare și navigare);
 • pentru identificarea și contactarea ulterioară a persoanelor potrivite pentru desfășurarea unor campanii de promovare online cu un conținut de calitate (influencer marketing);
 • dacă vă abonați la Newsletter, vom prelucra datele personale pentru a vă gestiona abonarea și preferințele dumneavoastră. Renunțarea la primirea Newslettere-lor se poate face în orice moment, conform informațiilor disponibile în Termeni și condiții

7.5 Pentru a monitoriza utilizarea site-ului, pentru a îmbunătăți experiența de navigare și pentru a îmbunătăți serviciile/ produsele oferite

Prelucrăm datele privind conectarea, geolocalizarea și experiența de navigare pe site:

 • în scopuri analitice și statistice;
 • pentru a înțelege modul în care utilizatorii interacționează cu site-ul nostru;
 • pentru a preveni și a detecta cazurile de utilizare neautorizată;
 • pentru a colecta feedback în vederea îmbunătățirii serviciilor și produselor pe care le oferim;
 • pentru a diagnostica sau a remedia eventuale probleme tehnice;
 • pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 • pentru crearea și/ sau mentenanța conturilor.

Putem prelucra o parte dintre datele clienților (ex: adresă e-mail, adresă IP) în vederea efectuării unor studii de piață privind notorietatea și percepția brand-ului, a unor studii de testare a produselor sau a altor activități de cercetare, în vederea creșterii notorietății brand-ului, respectiv a îmbunătățirii serviciilor și a produselor pe care le oferim.

7.6 Pentru respectarea obligațiilor legale pe care le avem

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a ne conforma legislației în vigoare referitoare la facturare, păstrarea evidențelor/ arhivare, încheierea contractelor la distanță, altor dispoziții legale.

7.7 Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță

În cazuri excepționale (ex: tentativă de fraudă, folosirea neautorizată a site-ului, utilizarea neautorizată a unei mărci comerciale etc.), putem prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorilor pentru a lua măsuri de natură civilă sau penală, în vederea constatării sau revendicării unui drept în instanță.

7.8 În situația în care ne contactați prin intermediul paginii Cariere, prelucrăm datele cu caracter personal pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție în cadrul societății.

7.9 În situația în care ne contactați prin intermediul platformei https://pwa.brandtap.io/, prin utilizarea punctelor de contact digital (cod QR tipărit sau cip NFC atașat unui produs), prelucrăm datele cu caracter personal pe care le primim în scopul implementării și desfășurării unui program de Customer care constând în preluarea sugestiilor, reclamațiilor, sesizărilor, feedback-ului clienților și redirecționării acestora către departamentele de resort (ex: Calitate, Contabilitate, etc.) conform fluxului intern, în vederea contactării persoanei care a făcut reclamația/ sesizarea și soluționării reclamației/ sesizării; înlocuirea sau restituirea contravalorii produselor alimentare, în baza actelor normative referitoare la protecția consumatorilor).

7.10 În cazul persoanelor care participă la un concurs/ giveaway organizat pe site-ul https://carmangeriamoldovan.ro sau pe paginile noastre de social media, prelucrăm datele în vederea: înscrierii și participării la concurs/ giveaway; organizării și desfășurării Campaniei; desemnării și validării câștigătorilor; atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor legale, inclusiv cele fiscale și financiar contabile ale Operatorului; soluționării unor eventuale contestații, reclamații sau sesizări referitoare la acordarea premiilor și/ sau alte aspecte referitoare la Campanie.

7.11 În ceea ce privește utilizarea plugin-urilor Facebook și Instagram

În vederea optimizării funcționale continue și asigurării unei maxime accesibilități pentru utilizatori, o parte din serviciile noastre online utilizează plugin-urile sociale enumerate mai jos.

Puteţi recunoaşte plugin-urile de Facebook, prin logo-ul Facebook, precum și plugin-urile de Instagram, prin logo-ul Instagram, inserate în cadrul site-ului nostru. Atunci când accesați acest buton, plugin-ul stabileşte o conexiune directă între browserul dumneavoastră şi serverul Facebook sau serverul Instagram. Prin urmare, Facebook sau Instagram este informat de faptul că utilizaţi serviciile noastre online cu adresa dumneavoastră IP. Atunci când faceţi click pe „butonul de distribuie” pe Facebook/ Instagram, în timp ce sunteţi conectat/conectată la contul dumneavoastră, puteţi conecta conţinutul serviciilor noastre online cu profilul dumneavoastră de Facebook/ Instagram. Facebook/ Instagram va putea astfel asocia utilizarea serviciilor noastre online cu contul dumneavoastră de utilizator. Dorim să subliniem faptul că utilizarea datelor dumneavoastră prin utilizarea paginilor de Facebook ori Instagram sunt supuse termenilor, condițiilor și politicilor privind protecția datelor cu caracter personal ale acestor societăți, asupra cărora CARMANGERIA MOLDOVAN nu deține niciun control sau responsabilitate.

Pentru mai multe informații referitoare la politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale Facebook și Instagram, vă rugăm să le consultați la adresele:

În cazul în care nu doriţi ca Facebook ori Instagram să asocieze utilizarea serviciilor noastre online cu contul de Facebook/ Instagram, vă rugăm să vă deconectaţi de la contul dumneavoastră de utilizator Facebook/ Instagram, atunci când accesați plugin-urile de Facebook sau Instagram pe site-ul nostru.

7.12 În ceea ce privește interacțiunea cu utilizatorii platformelor de socializare

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum nume, prenume, fotografia de profil utilizată, nume de utilizator/ alias, adresă IP, locația și, după caz, adresă de e-mail, număr de telefon și orice alte date pe care ni le comunicați în corespondență, atunci când decideți să interacționați cu noi prin intermediul canalelor de socializare Facebook și Instagram pe paginile oficiale ale societății sau când ne adresați întrebări, reclamații sau solicitări formulate prin intermediul acestor canale de comunicare. Accesarea paginilor noastre oficiale active pe platformele de socializare precum Facebook și Instagram se realizează în condițiile stabilite exclusiv de aceste platforme de socializare. Fiecare platformă de socializare are propria politică privind modul în care prelucrează datele dvs. personale. Pentru mai multe informații referitoare la politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale Facebook și Instagram, vă rugăm să consultați adresele indicate la punctul anterior. 

 

 1. TEMEIUL PRELUCRĂRII

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate în temeiul dispozițiilor art. 6, alin. 1, lit. a), b), c) și f) ale Regulamentului GDPR, respectiv:

8.1 Pentru a vă crea un cont pe site-ul https://carmangeriamoldovan.ro/

 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b) GDPR);

8.2 Pentru încheierea și/ sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi

 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b) GDPR) – ex: contractul de vânzare încheiat la distanță între profesionist şi consumator conform O.G. nr. 34/2014 sau contractul încheiat în baza unui formular de preluare comenzi disponibil online sau în magazine, în preajma sărbătorilor legale.

8.3 Pentru a răspunde cererilor primite din partea utilizatorilor prin intermediul formularului de contact, la adresa de e-mail/ numărul de telefon de contact

 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b) GDPR) – ex: pentru a răspunde unei solicitări de actualizare a cantității produselor comandate de către un client;
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului (art. 6, alin. 1, lit. c) GDPR) – ex: în cazul exercitării drepturilor recunoscute de Regulamentul GDPR; pentru gestionarea reclamațiilor referitoare la produse în baza Ordonanței nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor etc;

8.4 În scop de marketing

 • persoana vizată  și-a  dat  consimțământul  pentru  prelucrarea  datelor  sale  cu  caracter  personal  pentru unul sau mai multe scopuri specifice (art. 6, alin. 1, lit. a) GDPR) – doar pentru marketing direct;
 • prelucrarea este  necesară  în  scopul  intereselor  legitime  urmărite  de  operator sau de un terț (art. 6, alin. 1, lit. f) GDPR raportat la Considerentul 47 GDPR) – ex: influencer marketing.

8.5 Pentru a monitoriza utilizarea site-ului, pentru a îmbunătăți experiența de navigare și pentru a îmbunătăți serviciile/ produsele oferite

 • în ceea ce privește monitorizarea utilizării site-ului/ îmbunătățirea experienței de navigare, prelucrarea este  necesară  în  scopul  intereselor  legitime  urmărite  de operator (art. 6, alin. 1, lit. f) GDPR), de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și de a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor site-ului;
 • participarea la studiile de piață/ de testare a produselor sau la alte activități de cercetare se realizează exclusiv în baza consimțământului persoanelor vizate, în conformitate cu dispozițiile art. 6, alin. 1, lit. a) GDPR.

8.6 Pentru respectarea obligațiilor legale pe care le avem

 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului (art. 6, alin. 1, lit. c) GDPR) – ex: respectarea dispozițiilor legale referitoare la arhivarea documentelor contabile, pentru procesul de facturare etc.

8.7 Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță

 • prelucrarea este  necesară  în  scopul  intereselor  legitime  urmărite  de  operator sau de un terț (art. 6, alin. 1, lit. f) GDPR) – ex: prelucrarea datelor referitoare la o tentativă de fraudă se efectuează în interesul nostru legitim de a ne permite să constatăm, să exercităm şi să susținem în instanță pretențiile noastre sau ale unui terț.

8.8 În situația în care ne contactați prin intermediul paginii Cariere, prelucrăm datele cu caracter personal le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție în cadrul societății

 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b) GDPR) – ex: efectuarea unor demersuri în vederea încheierii contractului individual de muncă;
 • prelucrarea este  necesară  în  scopul  intereselor  legitime  urmărite  de  operator sau de un terț (art. 6, alin. 1, lit. f) GDPR) – ex: realizarea procesului de selecție și recrutare a persoanelor vizate în vederea angajării, programarea și desfășurarea interviului de angajare, elaborarea listei scurte cu persoanele vizate care se aproprie cel mai mult de cerințele postului deschis, în interesul nostru legitim de a evalua adecvarea candidatului.

8.9 În situația în care ne contactați prin intermediul platformei https://pwa.brandtap.io/ prin utilizarea punctelor de contact digital (cod QR tipărit sau cip NFC atașat unui produs)

 • prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b) GDPR) – ex: pentru a răspunde unei reclamații/ sesizări cu privire la produsele comandate de către un client;  
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului (art. 6, alin. 1, lit. c) GDPR) – ex: pentru îndeplinirea obligaţiilor legale referitoare la înlocuirea sau restituirea contravalorii produselor alimentare în interiorul termenului de valabilitate, în baza actelor normative referitoare la protecția consumatorilor – art. 14 din Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor;
 • prelucrarea este  necesară  în  scopul  intereselor  legitime  urmărite  de  operator sau de un terț (art. 6, alin. 1, lit. f) GDPR) – îmbunătățirea calității produselor și serviciilor oferite.  

8.10 În cazul persoanelor care participă la un concurs/ giveaway organizat pe site-ul https://carmangeriamoldovan.ro sau pe paginile noastre de social media

 • persoana vizată  și-a  dat  consimțământul  pentru  prelucrarea  datelor  sale  cu  caracter  personal  pentru unul sau mai multe scopuri specifice (art. 6, alin. 1, lit. a) GDPR) – în  vederea înscrierii și participării la concurs/ giveaway, organizării și desfășurării Campaniei, respectiv al desemnării și validării câștigătorilor. Participanții care refuză să comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea la concurs/ giveaway nu vor fi eligibili să participe și să primească premiile oferite;
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului (art. 6, alin. 1, lit. c) GDPR) – ex: pentru atribuirea premiilor și pentru îndeplinirea obligațiilor legale, inclusiv cele fiscale și financiar contabile ale Operatorului, raportat la dispozițiile Codului Fiscal (plata impozitelor și a contribuțiilor) și a Ordonanței de Guvern   99/2000 (obligația Operatorului de a  publica  numele  și  prenumele participanților câștigători ai Campaniei);
 • soluționarea unor eventuale contestații, reclamații sau sesizări se face în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului (art. 6, alin. 1, lit. c) GDPR) raportat la Ordonanța nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, respectiv pentru îndeplinirea unui interes legitim al Operatorului ce constă în analiza și soluționarea incidentelor sesizate (art. 6 alin. 1 lit. c) și f) GDPR).

8.11 Cu privire la utilizarea plugin-urilor Facebook și Instagram

 • prelucrarea  este  necesară  în  scopul  intereselor  legitime  urmărite  de  operator sau de un terț (art. 6, alin. 1, lit. f) GDPR) – interesul legitim al societății de a permite interacțiunea cu persoanele interesate prin intermediul canalelor de socializare.

8.12 Cu privire la interacțiunea cu utilizatorii platformelor de socializare

 • prelucrarea  este  necesară  în  scopul  intereselor  legitime  urmărite  de  operator sau de un terț (art. 6, alin. 1, lit. f) GDPR) – interesul legitim al societății de a permite interacțiunea cu persoanele interesate de informațiile publicate pe profilurile administrate de operator prin intermediul canalelor de socializare și oferirea răspunsurilor la întrebările, reclamațiile sau solicitările utilizatorilor care sunt adresate.

Eventuala prelucrare a unor categorii speciale de date cu caracter personal se va face doar în mod excepțional, în temeiul art. 9 alin. 2 lit. a), b), e) și f) ale Regulamentului GDPR, respectiv:

 • persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 • prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forței de muncă și al securității sociale și protecției sociale;
 • prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest  de către persoana vizată;  
 • prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

În această privință, dacă nu este strict necesar, vă solicităm să nu furnizați astfel de informații. În situația în care societatea ar primi datele unei terțe persoane, trimise în mod spontan de către dumneavoastră, cu încălcarea normelor prevăzute în materia protecției datelor cu caracter personal, societatea MOLDOVAN CARMANGERIE SRL va fi exonerată față de orice contestație, plângere, pretenție și/sau solicitare de despăgubire care ar putea proveni de la persoanele terțe ale căror date au fost prelucrate prin trimiterea dvs. În această situație, dvs. ați fi operator autonom al prelucrării, asumându-vă răspunderea și obligațiile legale aferente.

 

 1. DURATA STOCĂRII DATELOR

Datele vor fi păstrate pe suport hârtie sau pe suport informatic, atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate anterior, cu respectarea dispozițiilor art. 5 GDPR.

Datele cu caracter personal ale candidaților care nu devin angajați vor fi distruse după finalizarea procesului de recrutare, dar nu mai târziu de 30 de zile de la sfârșitul etapei de recrutare, cu excepția candidaților care și-au exprimat consimțământul ca datele cu caracter personal să fie stocate și folosite pentru eventuale contacte și interviuri viitoare, caz în care datele vor fi distruse în cel mult de 12 luni de la data acordării consimțământului în acest sens.

Datele cu caracter personal ale candidaților care devin angajați vor fi păstrate în dosarul de personal al persoanei vizate, urmând a fi prelucrate și păstrate în scopul executării contractului de muncă, conform legislației.

În cazul persoanelor care participă la un concurs/ giveaway, datele cu caracter personal ale Participanților declarați necâștigători vor fi stocate timp de 60 de zile de la încheierea Campaniei, cu excepția situațiilor în care se formulează eventuale contestații, reclamații sau sesizări, caz în care datele vor fi distruse după soluționarea acestor incidente. Datele cu caracter personal ale câștigătorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă (ex: pentru o perioadă de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc plata impozitului din premii, dacă este cazul).

Datele persoanelor care participă la studiile de piață/ de testare a produselor sau la alte activități de cercetare vor fi păstrate pentru o perioadă de cel mult 6 luni de la finalizarea studiului/ cercetării de piață. Ulterior, rezultatele studiului/ cercetării vor fi păstrate în formă agregată, sub forma unor rapoarte ce nu vor permite identificarea persoanelor.

După încheierea duratei de stocare, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

Cu toate acestea, este posibil ca unele dispoziții legale să impună o durată de păstrare mai îndelungată pentru anumite documente care pot conține date cu caracter personal, caz în care durata de stocare va coincide cu durata prevăzută de lege.

Stocăm e-mailurile venite din solicitări timp de cel mult trei ani, după care le ștergem.

 

 1. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este limitat acelor angajați sau colaboratori cărora le sunt necesare informațiile pentru scopuri profesionale, precum: angajații de la departamentele: comercial, resurse umane, marketing, juridic, IT, securitate, contabilitate și financiar.

Având însă în vedere complexitatea serviciilor puse la dispoziția dumneavoastră de către SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL și necesitatea de a apela la anumiți parteneri externi care oferă suport în desfășurarea activității carmangeriei, dorim să vă informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise și către alte persoane fizice sau juridice, pentru a fi prelucrate în scopurile detaliate în această Politică de confidențialitate.

Luând în considerare contextul relațiilor stabilite de CARMANGERIA MOLDOVAN cu partenerii săi (fie parte din grup sau din exteriorul grupului), precum și posibilitatea apariției unor diverse modificări în ceea ce privește aceste relații, nu este fezabilă identificarea nominală a tuturor acestor parteneri, aceștia urmând a fi menționați generic, în funcție de relația stabilită/ potențială cu SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL.

În acest sens, în măsura în care este necesar, putem partaja o parte din datele dumneavoastră și următoarelor categorii de terți:

- autorități de reglementare, contabili, auditori, avocați sau alți experți externi, dacă activitatea lor necesită aceste informații;

- societăți care ne furnizează produse și servicii, precum: furnizorii de sisteme IT, furnizorii unor servicii de asistență, părți terțe care asigură mentenanța site-ului sau parteneri care asigură platforma necesară desfășurării programului de customer care;

- societăți care ne oferă sprijin în vederea realizării cercetării de piață. În scopul desfășurării activităților contractate, angajații autorizați din cadrul acestei societăți vor avea acces la unele date cu caracter personal, precum adresele IP ale clienților;

- societăți care ne oferă sprijin în vederea identificării persoanelor potrivite pentru desfășurarea unor campanii online cu un conținut de calitate (influencer marketing);

- autorități sau instituții publice cărora este obligatoriu să le fie comunicate datele în baza unor dispoziții legale sau ordine ale autorităților.

Nu vindem și nu închiriem informațiile oferite de dumneavoastră către părți terțe.

Când furnizăm informații personale către părți terțe, le solicităm să fie diligente pentru a proteja datele cu caracter personal și le restricționăm utilizarea acestor date exclusiv la scopul pentru care le-au fost încredințate. 

Nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră personale către o țară terță sau o organizație internațională. Dacă intențiile noastre se vor modifica, vă vom informa în prealabil, conform dispozițiilor Regulamentului GDPR.

 

 1. SIGURANȚA ȘI INTEGRITATEA DATELOR

SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL a adoptat măsuri tehnice (ex: de securitate informatică, de securitate fizică și a comunicațiilor), juridice (ex: clauze specifice inserate în contractele încheiate cu furnizorii/ alte entități) și organizatorice (ex: instruire, reglementarea modului de lucru cu date cu caracter personal, etc.) adecvate de protejare a tuturor operațiunilor referitoare la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale de date, indiferent de forma și mediul lor de stocare. 

Accesul la datele cu caracter personal poate fi realizat doar de către persoanele autorizate și se realizează pe bază de nume de utilizator și parolă. Toate accesările datelor personale de către persoanele autorizate se salvează în fișiere de tip log.

Execuția copiilor de siguranță se face periodic, local și acestea sunt păstrate într-o altă locație unde accesul este securizat peste internet (VLAN/VPN).

Utilizăm locații sigure de găzduire a serverelor cu monitorizarea securității, protecție, acces controlat și tehnologie de codificare timp de 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.

Când utilizatorii site-ului introduc informații sensibile codificăm transmisia acestor informații folosind tehnologia Transport Layer Security (TLS). Cu toate acestea, nicio metodă de transmisie pe internet sau metodă de stocare electronică nu este 100% sigură. Prin urmare, deși ne străduim să utilizăm mijloacele necesare pentru a vă proteja datele cu caracter personal, nu putem garanta securitate absolută.

 

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CA PERSOANĂ VIZATĂ

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal beneficiați de următoarele drepturi:

 • de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră;
 • de acces asupra datelor;
 • de a rectifica datele inexacte sau incomplete;
 • la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
 • la restricționarea prelucrării;
 • la portabilitatea datelor (de a transmite datele pe care le avem despre dumneavoastră către un alt operator);
 • de opoziție la prelucrarea datelor;
 • de a nu fi supus unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • de a vă adresa justiției pentru apărarea drepturilor și intereselor dumneavoastră;
 • de a formula o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal).

În situația excepțională în care prelucrarea are ca temei juridic consimțământul dumneavoastră, beneficiați de dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

Menționăm că orice intervenție asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat cu dumneavoastră.

Pentru exercitarea drepturilor dvs., vă rugăm să contactați direct Responsabilul cu protecția datelor desemnat de societate, prin e-mail la adresa dpo@cmdn.ro sau printr-o cerere scrisă și semnată, la sediul societății din Str. I.L. Caragiale nr.16, Sânnicoară, Comuna Apahida, Cluj.   

Cu toate acestea, vă rugăm să aveți în vedere faptul că drepturile prezentate nu sunt absolute. Există excepții prevăzute de Regulamentul GDPR, sens în care fiecare solicitare venită din partea dumneavoastră cu privire la exercitarea unuia sau mai multor drepturi privind datele dumneavoastră cu caracter personal va fi analizată astfel încât să decidem dacă o putem onora și în ce măsură.

Dacă aveți o plângere cu privire la utilizarea datelor dvs., am prefera să ne contactați mai întâi pe noi, pentru a remedia pe cale amiabilă situația. Cu toate acestea, aveți dreptul să contactați Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru Informații prin intermediul site-ului lor la http://www.dataprotection.ro/ sau să le scrieți la adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, București, Romania.

 

 1. ÎNTREBĂRI, NELĂMURIRI, SESIZĂRI

Dacă aveți nevoie de alte informații în legătură cu această politică sau dacă doriți să vă exercitați drepturile prevăzute de Regulamentul GDPR, vă rugăm să contactați direct Responsabilul cu protecția datelor desemnat de societate, prin e-mail la adresa dpo@cmdn.ro sau printr-o cerere scrisă și semnată la sediul societății din Str. I. L. Caragiale nr. 16, Sânnicoară, Comuna Apahida, Cluj.  

Ne angajăm să tratăm întotdeauna cererile dumneavoastră cu cea mai mare atenție și să răspundem solicitărilor sau întrebărilor pe care le aveți în cel mult o lună. Termenul de răspuns poate fi prelungit în funcție de complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.

În cazul în care nu reușim să vă identificăm, iar dumneavoastră nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării. În cazul în care considerăm că este necesar pentru a vă putea identifica, vă putem solicita o copie a unui document prin care să vă dovediți identitatea.

 

 1. 14. ACTUALIZĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Prin utilizarea acestui site şi/ sau a serviciilor noastre, sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, în modalitatea descrisă în această Politică de Confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu Politica de Confidențialitate, vă rugăm să nu folosiți acest site.

Ne rezervăm dreptul de a modifica prezenta Politică de confidențialitate la orice dată, fără a vă înștiința în prealabil și toate modificările vor intra în vigoare imediat după afișarea lor.

Dacă aducem modificări semnificative la prezenta Politică de confidențialitate, vă vom înștiința printr-un anunț pe pagina noastră de pornire.

Dacă o să dorim să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal într-un mod pe care nu l-am identificat anterior, vă vom contacta pentru a vă oferi informații despre acest lucru și, dacă este necesar, pentru a vă solicita consimțământul.

 

Ultima actualizare: 14.02.2023