Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII

 

 1. INFORMAȚII GENERALE

Vă mulțumim că ați ales să vizitați site-ul nostru https://www.carmangeriamoldovan.ro.

Acest site este proprietatea societății MOLDOVAN CARMANGERIE SRL, cu sediul în Sânnicoară, Comuna Apahida, Str. I. L. Caragiale nr. 16, Cluj, având număr de înregistrare ORC J12/ 1635/1994, CUI 6224937 și următoarele date de contact: telefon: +40 756 108 657 și e-mail: office@cmdn.ro.

Prezentul document stabilește Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului https://www.carmangeriamoldovan.ro.  

Înainte de a efectua orice operațiune, vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului https://www.carmangeriamoldovan.ro și toate celelalte politici publicate pe acesta (Politică de confidențialitate, Politică Cookies), deoarece conțin informații importante despre drepturile dumneavoastră și obligațiile care vă revin din punct de vedere legal pentru achiziționarea produselor/ utilizarea serviciilor pe care vi le punem la dispoziție.

Dacă nu acceptați în totalitate și necondiționat Termenii și Condițiile de mai jos, vă rugăm să încetați imediat orice folosire a site-ului https://www.carmangeriamoldovan.ro.

Vârsta legală pentru utilizarea acestui site este de minimum 18 ani.

Utilizarea site-ului de către persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani este interzisă.

 

 1. DEFINIȚII

Contract la distanță – conform definiției cuprinse în O.G. nr. 34/2014, contractul la distanță este orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul; este Comanda realizată pe site-ul https://www.carmangeriamoldovan.ro și confirmată de către CARMANGERIA MOLDOVAN electronic (e-mail) sau verbal (telefonic), fără a necesita o confirmare de primire din partea cumpărătorului. Comanda neconfirmată de către CARMANGERIA MOLDOVAN nu are valoarea unui Contract.

Client – Persoana fizică sau juridică care are/ obține acces la Conținut și Serviciu, ulterior creării Contului de Membru și lansării și primirii unei comenzi.

Comanda – exprimarea dorinței de achiziționare a unuia sau mai multor produse și/sau servicii prin intermediul site-ului https://www.carmangeriamoldovan.ro, realizată de un Client care își dorește ca produsul(ele) respective să fie livrate la adresa menționată în formularul de contact.

Comunicare comercială – orice formă de comunicare destinată să promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema MOLDOVAN CARMANGERIE.

Cont – ansamblul format dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permit unui singur Membru accesul către zone restricționate ale Site-ului prin care se face accesul la Serviciu.

Conținut – toate informațiile de pe site care pot fi accesate/ vizualizate prin utilizarea unui echipament electronic, inclusiv informațiile comunicate prin orice mijloc (electronic, telefonic) utilizatorului.

Cookie – un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează site-ul https://www.carmangeriamoldovan.ro, în scopul de a asigura o interacțiune mai rapidă și mai ușoară între utilizator și site. 

Date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare (ex: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online) sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Document – prezentul fișier „Termeni și Condiții”.

Link – o referință, legătură, element de navigație într-un document electronic către alte părți ale aceluiași document, alte documente sau secțiuni din alte documente, spre care un utilizator este trimis atunci când accesează elementul de navigație.

Membru - Persoana fizică sau juridică care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) și care necesită crearea și utilizarea unui Cont.

Newsletter – un buletin periodic comunicat de către SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL utilizatorilor săi care și-au exprimat în mod expres consimțământul pentru a primi astfel de comunicări și care cuprinde știri, informații despre produsele comercializate, noutăți, evenimente organizate și alte informații destinate utilizatorilor site-ului.

Prelucrarea datelor – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Regulamentul GDPR - REGULAMENTUL (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Serviciu – serviciul de comerț electronic care se desfășoară pe site-ul https://www.carmangeriamoldovan.ro și care constă în acordarea posibilității Clientului să contracteze produse și/ sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând totodată și alte mijloace de comunicare la distanță (ex: telefonic).

Site – domeniul https://www.carmangeriamoldovan.ro și subdomeniile acestuia.

Spam – transmiterea masivă și uneori repetată a mesajelor electronice nesolicitate (mesaje având de cele mai multe ori caracter comercial, de publicitate pentru produse și servicii) și a altor comunicări electronice. Nu încurajăm spam-ul și nu vom proceda la asemenea comunicări către utilizatori.

Tranzacție – încasare sau rambursare a unei sume rezultate din vânzarea unui produs / serviciu de către https://www.carmangeriamoldovan.ro de la/ către Client, prin utilizarea serviciilor unui procesator de carduri agreat sau în modalitatea ramburs.

Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul https://www.carmangeriamoldovan.ro, indiferent de scopul urmărit, chiar fără crearea și utilizarea unui Cont.

Vizită – orice accesare a site-ului https://www.carmangeriamoldovan.ro.

 

 1. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

Denumirea societății, logo-ul societății, denumirile de produse, alte denumiri aflate pe acest site și tot ansamblul legat de identitatea brandului (denumite colectiv „Mărci”) sunt proprietatea SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL, fiind înregistrate la Autoritățile competente și publicate în Buletinele Oficiale de Proprietate Intelectuală.

Utilizarea neautorizată a oricărei Mărci comerciale este interzisă, iar SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL va pune în aplicare în conformitate cu dispozițiile legale drepturile sale de proprietate intelectuală, inclusiv prin litigii de natură civilă și / sau penală.

Toate informațiile de pe site-ul https://www.carmangeriamoldovan.ro sunt protejate conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare. Reproducerea, distribuirea, publicarea sau folosirea în orice alt mod a conținutului acestui site, inclusiv dar fără a se limita la articole, texte, fotografii, ilustrații, design, layout și orice alte informații este permisă doar cu acordul scris al societății MOLDOVAN CARMANGERIE SRL. 

Prin excepţie, informaţiile din secţiunea “Blog” pot fi citate şi difuzate în mod liber, în scop jurnalistic sau necomercial, conform legii şi bunelor practici de profil, cu condiţia indicării datei, autorului şi a sursei.

Nu este permisă reproducerea, retransmiterea ori stocarea niciunei părți a acestui site pentru a fi vândută sau distribuită în schimbul unui câștig comercial și nici nu se permite modificarea sau încorporarea sa în orice alte lucrări, publicații, site-uri sau alte sisteme electronice de înregistrare.

Nimic din ceea ce este conținut în acest site nu poate fi subînțeles ca oferind utilizatorului, implicit sau în vreun alt fel, o licență de folosire, marcă de înregistrare, drept de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, toate acestea aparținând proprietarului acestui site.

 

 1. UTILIZAREA SITE-ULUI

https://www.carmangeriamoldovan.ro/  este o platformă online ce permite Utilizatorilor să devină utilizatori înregistrați ( „Membri” ). Aceștia au posibilitatea să achiziționeze produsele alimentare listate.

Utilizatorul poate naviga pe site și poate vizualiza conținutul acestuia fără a avea obligația de a se înregistra cu un nume de utilizator și o parolă. Cu toate acestea, Utilizatorul va fi direct responsabil pentru toate accesările sau vizitele efectuate pe platformă.

4.1 Accesul la serviciu

Accesul la Serviciu este permis oricărui Utilizator sau Membru care deține sau își creează un Cont.

Pentru a i se permite accesul la Serviciu, Membrul va trebui să accepte prevederile prezentului Document.

CARMANGERIA MOLDOVAN își rezervă dreptul de a limita accesul Clientului la Serviciu și chiar de a șterge Contul acestuia în cazul în care consideră că în baza comportamentului avut de către Client, accesul și existența Contului Clientului ar putea prejudicia în vreun fel societatea MOLDOVAN CARMANGERIE SRL. Acest drept poate fi exercitat în orice moment și nu este necesară notificarea Clientului în acest sens.

Este interzisă partajarea unui cont între mai mulți Clienți/ Membri. Fiecare Membru/ Client poate avea un singur Cont. În cazul în care se descoperă accese partajate de acest gen, CARMANGERIA MOLDOVAN își rezervă dreptul de a anula sau de a suspenda accesul Clientului la Conținut sau Serviciu.

4.2 Produsele disponibile pe site

CARMANGERIA MOLDOVAN poate publica pe site informații despre produse și/ sau promoții practicate de către aceasta sau de către oricare alt partener (ex: AGRO COSM FAN SRL pentru produsele marca ATELIERUL DE LAPTE), într-o anumita perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

CARMANGERIA MOLDOVAN poate limita capacitatea de achiziționare a unor produse disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienți.

Toate tarifele aferente produselor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și sunt prețuri de vânzare finale către Clienți.

Discount-urile, reducerile și promoțiile nu sunt cumulative. Se păstrează întotdeauna reducerea cu valoarea cea mai mare, valabilă în momentul emiterii comenzii.

Tariful unui produs afișat pe site tăiat cu o linie și urmat de un preț mai mic semnifică prețul de vânzare inițial și cel cu discount în cadrul unei promoții, la un moment dat. Aceste tarife au caracter pur informativ și pot suferi modificări în orice moment.

Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în RON folosind informațiile furnizate de către Client în formularul destinat acestui scop. CARMANGERIA MOLDOVAN nu răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de Client pentru factură.

Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor disponibile pe site (texte, fotografii, imagini, greutate, caracteristici, stocuri, prezentări multimedia/ link-uri către alte site-uri partenere, etc) nu reprezintă o obligație contractuală din partea SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL, acestea fiind cu titlu de prezentare.  

CARMANGERIA MOLDOVAN poate retrage o ofertă de produse sau o poate modifica în orice moment, poate întrerupe vânzarea unor produse sau extinde/ restrânge numărul lor, fără a datora daune sau alte penalități către niciun Client, actual sau potențial.

În descrierea și prezentarea imaginii produselor, CARMANGERIA MOLDOVAN își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii, etc.) care nu sunt incluse în costurile produselor respective și care nu vor fi livrate la cumpărarea produselor de pe Site. Fotografiile produselor afișate pe Site pot avea mici diferențe față de produsele reale (culoare, nuanțe, etc.) datorită luminii în momentul fotografierii și interfeței electronice de prezentare, dar SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL depune toate eforturile pentru ca fotografiile să reflecte cât mai real produsele comandate. Diferențele care pot să apară depind de asemenea de specificațiile tehnice și de reglajele monitorului utilizat.

4.3 Valabilitatea și disponibilitatea produselor

CARMANGERIA MOLDOVAN își rezervă dreptul de a modifica tarifele practicate pentru produsele disponibile pe site fără notificarea în prealabil a Membrului sau Clientului.

Prețul de achiziție al produselor este cel din momentul în care se face Comanda, în limita stocului disponibil și/ sau a perioadei promoționale, în cazul în care aceasta este definită.

Prețul de achiziție al produselor dintr-o Comandă emisă și confirmată nu se poate modifica la un moment ulterior emiterii acesteia decât cu acordul părților.

Prețul de achiziție al produselor dintr-un contract onorat nu se poate modifica.

4.4 Plasarea unei comenzi

Membrii și Clienții care locuiesc în localitățile Cluj-Napoca, Apahida, Baciu, Florești, Chinteni, Dezmir, Jucu, Ciurila și Sălicea pot comanda produsele comercializate pe Site prin intermediul Contului personal.

Prin plasarea comenzii, Clientul/ Membrul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui Document și Comandă.

După plasarea comenzii, Clienții/ Membrii vor primi un e-mail de confirmare a comenzii. Persoanele care nu au primit o confirmare a comenzii, sunt rugate să verifice folder-ul Spam sau să sune la numărul de telefon 0747.051.900.

Prin plasarea comenzii, Clientul consimte ca SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL să îl contacteze, dacă este necesar, prin orice mijloc disponibil/ agreat de CARMANGERIA MOLDOVAN (telefonic sau email) pentru confirmarea personală a comenzii în următoarele scopuri:

 • obținerea unor informații suplimentare, dacă este cazul (ex: obținerea numărului de cont și a băncii Clientului, în vederea facturării, în cazul clienților persoane juridice);
 • validarea disponibilității produselor și a cantităților achiziționate de către Client;
 • validarea de către Client a contravalorii comenzii efectuate;
 • stabilirea de comun acord a detaliilor de livrare a produselor.

În cazul în care Comanda nu poate fi confirmată din diverse motive (tehnice, umane, forță majoră, etc.) în cel mult 3 (trei) zile lucrătoare, aceasta poate fi anulată de către SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL va denunța unilateral și va anula automat o comandă efectuată de către Client, chiar și fără o notificare prealabilă adresată Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese, în următoarele situații:

 • Neacceptarea tranzacției de către banca emitenta a cardului Clientului;
 • Datele furnizate de către Client pe site sunt incomplete sau incorecte;
 • Activitatea Clientului pe site poate cauza daune de orice natură societății MOLDOVAN CARMANGERIE SRL și/ sau partenerilor acesteia;
 • Existența unei livrări nereușite către același client din motive precum: refuz plată contravaloare comandă, destinatar negăsit la adresă după 2 încercări, destinatarul nu răspunde la telefon;
 • Pentru alte motive obiective.

Gramajele prezentate sunt orientative, pentru a ușura decizia Clienților cu privire la cantitatea comandată. Valoarea totală a produselor livrate poate să difere cantitativ de cea a produselor comandate cu 10-20%. Acest lucru atrage după sine și modificarea prețului.

Din momentul în care Clientul validează contravaloarea comenzii efectuate sau din momentul în care CARMANGERIA MOLDOVAN informează Clientul cu privire la comanda sa validată, comanda acestuia devine Contract la Distanță, conform dispozițiilor art. 2 din O.G. nr. 34/2014.

În cazul în care un Client își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe site, toate contractele în derulare existente la acel moment, își păstrează datele definite/ acceptate de către Client înainte de momentul modificării. Se vor lua în considerare noile date modificate pentru contractele viitoare și, în măsura în care este posibil, pentru livrare și contact pentru contractele în curs de derulare.

4.5 Livrarea și plata produselor comandate

Societatea MOLDOVAN CARMANGERIE SRL asigură livrarea corespunzătoare a produselor comandate de Clienți/ Membri pe raza localităților Cluj-Napoca, Apahida, Baciu, Florești, Chinteni, Dezmir și Jucu. De asemenea, societatea asigură livrarea produselor pe raza localităților Ciurila și Sălicea, o singură dată pe săptămână, în ziua de miercuri.

Pentru livrarea produselor se percepe o taxă de transport de 15 lei pentru fiecare comandă, cu excepția comenzilor care depășesc valoarea de 100 de lei, care au serviciul de livrare inclus fără costuri suplimentare.

Livrarea se va face exclusiv de către staff-ul nostru pentru a asigura transportul alimentelor în condiții de siguranță și igienă.

Clientul/ Membrul poate alege ziua și intervalul orar preferat pentru efectuarea livrării, cu respectarea următoarelor reguli:

 • Comenzile plasate de luni până vineri până la ora 16:00 se livrează a doua zi sau la data aleasă de client, între orele 10:30-15:00;
 • Comenzile plasate sâmbăta și duminica se livrează luni dimineața sau la o altă dată aleasă de client.

În cazul platourilor, livrarea comenzilor se va face cu respectarea următoarelor reguli:

 • Comenzile plasate de luni până vineri până la ora 16:00, se vor livra a treia zi între orele 10:30-15:00;
 • Comenzile plasate sâmbăta și duminica se vor livra marți între orele 10:30-15:00.

Comenzile pot fi achitate cu numerar sau cu card la livrare. Recomandăm însă utilizarea cardului bancar. Nu este perceput niciun comision suplimentar pentru tranzacții.

Detaliile de livrare a produselor, incluzând, dar nelimitându-se la timpul necesar livrării, nu constituie o obligație contractuală din partea SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL, fără ca vreo parte sa poată pretinde celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.

 

 1. NEWSLETTERE

În momentul care Utilizatorul își creează un Cont pe site, acesta are posibilitatea să îți exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere din partea societății MOLDOVAN CARMANGERIE SRL, dacă acest lucru este disponibil.   

Datele preluate de la Membru în scopul expedierii Newslettere-lor pot fi folosite de către SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL, cu respectarea dispozițiilor „Politicii de confidențialitate”.

Renunțarea la primirea Newslettere-lor de către Membru sau Client se poate face în orice moment astfel:

 • prin completarea formularului de dezabonare pus la dispoziție la finalul fiecărui Newsletter trimis;
 • prin modificarea acceptului său de a primi Newslettere folosind pagina personală, în urma accesării Contului;
 • prin contactarea SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL, conform informațiilor disponibile pe pagina de contact, și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL își rezervă dreptul de a selecta persoanele cărora le va trimite Newslettere și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi Newslettere, fără vreo notificare prealabilă a acestuia și fără niciun angajament ulterior din partea CARMANGERIEI MOLDOVAN, neputând fi trasă la răspundere pentru aceste acțiuni.     

SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL va include în Newslettere doar materiale informative referitoare la produsele comercializate prin intermediul Site-ul, inclusiv produsele partenerilor (ex: AGRO COSM FAN SRL pentru produsele marca ATELIERUL DE LAPTE), respectiv  știri, noutăți, evenimente organizate și alte informații referitoare la societate.

 

 1. DREPTUL DE A RENUNȚA LA CONTRACT ȘI RETURNAREA PRODUSELOR ALIMENTARE

Conform legislației în vigoare (Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor ı̂n cadrul contractelor ı̂ncheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative – art. 3 alin. 3 lit. i) și Directiva 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 1997 privind protecția consumatorilor cu privire la contractele la distanță – art. 3, alin. 2) contractele de furnizare de produse alimentare, băuturi sau alte bunuri de consum curent furnizate la domiciliul consumatorului, la reședința acestuia sau la locul său de muncă prin distribuitori stabili nu pot fi denunțate unilateral. Produsele primite nu mai pot fi returnate.

 

 1. LINK-URI

Orice link-uri către site-uri aparținând unor terțe persoane sunt oferite exclusiv în scop informativ. SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL nu își asumă în niciun fel responsabilitatea pentru conținutul acestor site-uri, pentru pierderile suferite, pentru orice daune directe sau indirecte, pentru orice pierdere de profit, întreruperea afacerilor, pierdere de date sau alte efecte negative. În acest sens, vă rugăm să consultați secțiunile referitoare la politica de confidențialitate/ termenii și condițiile de utilizare ale site-urilor respective.  

 

 1. COD DE CONDUITĂ

Utilizatorilor site-ului le sunt interzise următoarele acțiuni:

 • comunicarea, transmiterea sau punerea la dispoziție a oricărui conținut sau informație pe care nu au dreptul să o pună la dispoziție în conformitate cu orice lege sau dispoziție contractuală;
 • comunicarea, transmiterea sau punerea la dispoziție a informațiilor care nu sunt publice sau a informațiilor care permit identificarea unei alte persoane, fără consimțământul explicit al acelei persoane;
 • comunicarea, transmiterea sau punerea la dispoziție a informațiilor care încalcă orice patent, marcă comercială, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de proprietate ale vreunei părți în alt mod;
 • restricționarea sau împiedicarea accesului altor utilizatori în accesarea sau vizitarea site-ului https://www.carmangeriamoldovan.ro, inclusiv, dar fără a se limita la metode de „hacking” sau modificarea interfeței site-ului;
 • accesarea sau încercarea de accesare a site-ului https://www.carmangeriamoldovan.ro sau a unor secțiuni a acestuia prin alt mijloc decât prin interfața dedicată utilizatorilor;
 • modificarea site-ului https://www.carmangeriamoldovan.ro în orice mod sau orice formă, în scopul de a obține acces neautorizat în site;
 • utilizarea site-ului sau a materialelor https://www.carmangeriamoldovan.ro pentru un scop ilegal;
 • folosirea site-ului sau a materialelor de pe site în scop ilegal, injust sau cu rea credință;
 • exprimarea în mod expres sau în mod implicit a unor declarații, prezentându-le ca fiind aprobate de CARMANGERIA MOLDOVAN, fără acordul SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL acordat în prealabil în formă scrisă;
 • prezentarea ca fiind o altă persoană sau un reprezentant al unei entități, indiferent dacă aceasta este o informație adevărată sau fictivă, inclusiv ca și colaborator sau reprezentat al SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL;
 • transmiterea oricărei informații sau conținut care este ilegal, fraudulos, amenințător, abuziv, calomnios, defăimător, obscen, pornografic, de ură, vulgar sau în alt mod asemănător, sau încalcă drepturile noastre sau ale unei terțe părți, drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi;
 • transmiterea oricărui material sau oricăror informații care nu sunt publice cu privire la societățile comerciale, fără autorizația de a face acest lucru;
 • transmiterea oricărui secret comercial al unei terțe părți;
 • transmiterea oricăror reclame, solicitări, oportunități de investiții sau alte comunicări comerciale nesolicitate, denumite și „mesaje spam”;
 • utilizarea site-ului https://www.carmangeriamoldovan.ro pentru a face rău minorilor, în orice fel;
 • transmiterea oricărui program software sau a altor materiale care conțin viruși sau alte elemente de natură distructivă;
 • modificarea, adaptarea, traducerea, vinderea sau dezasamblarea oricărei părți a site-ului sau încercarea de a deriva orice cod sursă sau idei care stau la baza site-ului sau a unor algoritmi din orice parte a site-ului;
 • eliminarea oricăror drepturi de autor, mărci comerciale sau alte drepturi de proprietate conținute pe site;
 • comportamente de hărțuire online;
 • publicare de mesaje care conțin limbaj obscen explicit, injurii, limbaj violent, discriminatoriu, amenințări;
 • publicarea unor mesaje care au conținut politic;
 • crearea de legături către orice pagină sau conținut de pe site, fără autorizația scrisă obținută în prealabil de la reprezentanții SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL;
 • folosirea oricăror programe de tipul robot sau a unui dispozitiv manual sau automat pentru a prelua date sau reproduce informațiile sau structura de navigare sau prezentarea site-ului https://www.carmangeriamoldovan.ro sau conținutul, fără acordul SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL, obținut în prealabil în scris, inclusiv în ceea ce privește orice imagine afișată pe site;
 • culegerea sau colectarea de informații despre vizitatorii site-ului fără acordul expres al acestora;
 • încălcarea oricăror legi aplicabile pe plan local, național sau internațional, incluzând, dar fără a se limita la acestea, precum și orice regulamente cu putere de lege dar și reglementările europene;

Acțiunile prezentate mai sus vor constitui o încălcare a acestor Termeni și Condiții.

 

 1. POSIBILA ÎNCĂLCARE A TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Încălcarea acestor Termeni și Condiții, inclusiv folosirea neautorizată a site-ului https://www.carmangeriamoldovan.ro, vor fi investigate și pot atrage inclusiv, dar fără a se limita la măsuri de natură civilă sau penală.

Societatea MOLDOVAN CARMANGERIE SRL, fără vreo notificare prealabilă, poate restricționa sau bloca accesul dumneavoastră la site sau la serviciile oferite, poate șterge contul anumitor utilizatori, poate anula anumite comenzi sau funcționalități din site, poate refuza să onoreze anumite comenzi/ servicii în derulare sau servicii viitoare care au legătură cu dumneavoastră ori cu o persoană care acționează în mod concertat cu dumneavoastră, în situația în care constată că:

 • termenii și condițiile de utilizare a site-ului au fost încălcate;
 • drepturile SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL au fost încălcate;
 • drepturile unui altui vizitator sau site sunt încălcate.

 

 1. FRAUDA

SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL nu solicită Clienților sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/ telefonic/ SMS etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi/ carduri bancare sau parole personale. Excepție fac numai Clienții persoane juridice, în sensul obținerii de către CARMANGERIA MOLDOVAN a numărului de cont și a băncii CLIENTULUI, în vederea facturării, soluționării unor neclarități sau pentru confirmarea comenzii, dacă este cazul.

Clientul / Membrul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.

SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL nu își asumă responsabilitatea pentru situația în care un Membru /Client ar fi/ este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că reprezintă interesele/ societatea MOLDOVAN CARMANGERIE SRL. Persoanele care suspectează asemenea tentative sunt rugate să informeze societatea la adresa de e-mail office@cmdn.ro sau la numărul de telefon 0264 232 810.  

Următoarele scopuri, atinse sau nu, vor fi considerate tentativă de fraudare a Site-ului/ Conținutului și/ sau societății MOLDOVAN CARMANGERIE SRL și va atrage cercetarea penală împotriva acelora care au încercat să atingă/ au atins aceste scopuri:

 • accesarea datelor de orice tip ale altui Membru/ Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă;
 • alterarea/ modificarea Conținutului Site-ului sau Conținutului expediat prin orice metodă de către CARMANGERIA MOLDOVAN către Membru/ Client;
 • afectarea performanțelor serverului pe care rulează Site-ul;
 • accesarea sau divulgarea oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, a Conținutului expediat prin orice mijloc de către CARMANGERIA MOLDOVAN către un Membru/ Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al Conținutului.

Încercarea de obținere a unor avantaje prin folosirea de conturi false (nume care nu sunt reale sau folosirea identității unor alte persoane) se consideră tentativă de fraudă și va fi sancționată cu anularea avantajelor obținute, blocarea accesului la Site și raportarea către autorități.

 

 1. SPAM/ PHISHING

CARMANGERIA MOLDOVAN nu promovează SPAM-ul. Orice Membru/ Client care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe Site poate opta pentru ștergerea acesteia, ceea ce presupune dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail. De asemenea, este interzisă trimiterea către SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL sau către Site a mesajelor care conțin viruși, derulează campanii politice sau publicitare, scrisori în lanț sau orice formă de spam. 

SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL se delimitează de orice e-mail trimis în numele societății care utilizează alte extensii decât cmdn.ro și îndeamnă utilizatorii de poștă electronică să verifice cu atenție adresa de e-mail a expeditorului, să NU acceseze link-urile sugerate și să NU deschidă eventualele atașamente, dacă nu sunt siguri de conținutul acestora.    

Pentru a evita să devină victime ale unui atac de tip phishing, SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL recomandă clienților/ utilizatorilor site-ului următoarele:

 • Să verifice cu atenție adresa de e-mail a expeditorului, în special domeniul de găzduire;
 • Să nu ia în considerare și să nu acceseze link-uri sugerate în comunicări transmise în numele CARMANGERIEI MOLDOVAN de la adrese de e-mail care nu au extensia cmdn.ro;
 • Să nu deschidă atașamente dacă nu sunt siguri de conținutul acestora;
 • Să plaseze cursorul peste link-urile suspecte, înainte de a da click pe ele, urmărind ca adresa URL a link-ului să corespunda cu descrierea acestuia;
 • Să nu introducă date cu caracter personal sau să efectueze plăți în pagini nesecurizate.

Persoanele care suspectează orice tentativă de phishing sunt rugate să informeze societatea la adresa de e-mail office@cmdn.ro sau la numărul de telefon 0264 232 810. 

 

 1. LIMITAREA DE RESPONSABILITATE

SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate de nerespectarea „Termenilor si condițiilor”.

SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL nu poate fi ținută responsabilă în fața niciunei persoane fizice sau juridice care utilizează Site-ul sau Conținut-ul, altfel decât în limita articolelor ce constituie prezentul Document.

SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL nu poate fi ținută responsabilă pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental etc.) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației de tip Conținut prezentată sau nu pe Site sau pentru orice tip de erori sau omisiuni în prezentarea Conținutului care pot conduce la orice fel pierderi.

În cazul în care un Membru/ Client consideră că un Conținut expediat prin orice mijloc de către CARMANGERIA MOLDOVAN violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate contacta SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL, conform informațiilor disponibile pe pagina de contact, astfel încât CARMANGERIA MOLDOVAN să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.

Accesarea site-ului de către un utilizator se face pe propria sa răspundere. Informațiile conținute pe acest site vă sunt oferite „ca atare”, doar pentru scopul informării dumneavoastră, fără a oferi vreo garanție de orice fel. Aceste informații pot conține erori tipografice, iar informațiile pot fi modificate, reactualizate sau șterse fără înștiințare prealabilă. 

Operatorul acestui site nu garantează funcționarea neîntreruptă și lipsită de erori a Site-ului și a serverelor, după cum nu este răspunzător de riscurile specifice utilizării site-urilor informatice (viruși, alte elemente sau acțiuni care pot provoca daune specifice Internetului și tehnologiilor digitale).

Deși am adoptat diverse măsuri de securitate pentru protejarea informațiilor, nu putem garanta securitatea informației transmisă prin internet, motiv pentru care vă rugăm să nu transmiteți date sensibile sau confidențiale prin intermediul formularului de contact, întrucât o transmitere a acestor informații prin internet nu poate fi garantată în procent de 100%.

SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL nu garantează Membrului sau Clientului acces pe site sau la serviciu și nu îi conferă dreptul de a descărca, de a modifica,  de a reproduce, de a copia, de a exploata parțial și/ sau integral Conținutul, în orice manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, fără acordul prealabil scris al SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL.

SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.

SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte că:

 • Serviciul va fi potrivit cerințelor Clientului;
 • Serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel;
 • produsele obținute gratis sau contra-cost prin intermediul Serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor Clientului.

Valoarea maximă a daunelor ce pot fi plătite față de orice Client în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzătoare este valoarea sumei încasate de către SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL de la acel client, pentru respectiva livrare. Recepția produselor reprezintă exprimă acordul expres al Clientului cu privire la faptul că a primit produsele și că acestea au ajuns au ajuns în stare bună, conform comenzii.

 

 1. SESIZĂRI/ RECLAMAȚII

Orice nemulțumire legată de produsele sau serviciile noastre va fi comunicată:

- la adresa de e-mail sesizari@cmdn.ro

- prin intermediul formularului de contact disponibil pe site, secțiunea „Reclamații/ Sesizări”.

Vom răspunde la fiecare sesizare/ reclamație în termen de cel mult 30 de zile, la adresa de e-mail/ numărul de telefon furnizate de client.

 

 1. FORȚA MAJORĂ. CAZUL FORTUIT

SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL, partenerii și furnizorii săi nu pot fi făcuți responsabili pentru nicio întârziere sau eroare în executarea obligațiilor contractuale sau în ceea ce privește conținutul furnizat pe Site, rezultând direct sau indirect din cauze de forță majoră sau care nu depind de voința societății MOLDOVAN CARMANGERIE SRL. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare sau accesul neautorizat la echipamentul tehnic, virușii informatici, lipsa conexiunii la internet sau telefon, erorile de operare, grevă, calamități, război, etc.

Exceptând cazurile în care au prevăzut în mod expres altfel, niciuna din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/ sau în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligat să aducă la cunoștința celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.

Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului.

 

 1. LEGEA APLICABILĂ. JURISDICȚIA

Utilizarea site-ului și interpretarea clauzelor prezentului Document se va face în conformitate cu legislația română.

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Eventualele litigii apărute între SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL și Utilizatori se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din Municipiul Cluj-Napoca.

 

 1. ACTUALIZARE TERMENI ȘI CONDIȚII

Ne rezervăm dreptul de a modifica „Termenii și condițiile” la orice dată, fără a vă înștiința în prealabil și toate modificările vor intra în vigoare imediat după afișarea lor.

Dacă aducem modificări semnificative, vă vom înștiința printr-un anunț publicat pe pagina noastră de pornire.

 

Ultima actualizare: 20.03.2021.