Regulament Concurs

Câștigă o cină pentru tine și cineva drag ție la Bistro - Acasă la Moldovan! ”

 

SECŢIUNEA 1 - ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1 Concursul este organizat de către societatea MOLDOVAN CARMANGERIE SRL, cu sediul în județul Cluj, comuna Apahida, sat Sânnicoară, str. I. L. Caragiale, nr. 16, având cod unic de înregistrare RO6224937, înmatriculată la Registrul Comerțului Cluj sub nr. J12/1635/1994.

1.2 Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanții. Regulamentul oficial în cauză este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile în România.

1.3 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, cu obligaţia de a anunţa participanții în mod oficial, în aceeaşi manieră în care a fost făcută şi informarea iniţială.

SECŢIUNEA 2 - LOCUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI

Concursul ” Câștigă o cină pentru tine și cineva drag ție la Bistro - Acasă la Moldovan! ” este organizat și se desfășoară exclusiv pe pagina oficială de Facebook a societății MOLDOVAN CARMANGERIE SRL: https://www.facebook.com/MoldovanCarmangerie/ .

SECȚIUNEA 3 – DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

3.1 Concursul se adresează persoanelor cu vârsta peste 18 ani, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie.

3.2 Nu pot participa la acest concurs, chiar dacă îndeplinesc condițiile menționate la art. 3.1. angajații societății MOLDOVAN CARMANGERIE SRL, rudele de gradul I ale acestora sau colaboratorii societății.

3.3 Prin participarea la concurs, participanții declară că înțeleg, acceptă și respectă condițiile prezentului regulament. Participanții sunt pe deplin răspunzători de corectitudinea datelor și informațiilor furnizate Organizatorului.

3.4 Dreptul de participare aparține în excusivitate concurenților și are valoare de acceptare integrală, liber consimţită şi în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament.

3.5 Dreptul de participare la concurs este anulat în situația în care concurenții furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare cu realitatea.

3.6 Pentru a putea participa la concurs, concurenții trebuie să aibă un cont activ de Facebook, completat cu o adresă de e-mail validă și date de identificare reale (nume, prenume). În cazul în care persoanele interesate de competiție nu dețin un cont personal de Facebook, acesta poate fi creat la adresa: https://facebook.com/

3.7 Prezenta activitate, desfășurată de SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL, reprezintă o promoție în sensul Regulamentului privind promoțiile pe pagini, în grupuri și evenimente, disponibil la adresa: https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/#. Conform termenilor și condițiilor de utilizare a platformei Facebook, menționăm că această acțiune promoțională nu este în niciun fel sponsorizată, administrată sau asociată cu platforma Facebook, Inc. Prin înscriere la acest concurs, participanții confirmă că au împlinit vârsta de cel puțin 18 ani, absolvă Facebook de responsabilitate și sunt de acord cu termenii și condițiile de utilizare Facebook.

3.8 Prin prezenta activitate, SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL nu facilitează sau promovează jocurile de noroc online, banii reali online, jocurile de îndemânare sau loteriile online fără permisiunea scrisă în prealabil.

3.9 Potrivit art. 11 din Ordonanța de Urgență nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc: Nu sunt considerate jocuri de noroc şi sunt permise fără autorizare următoarele tipuri de jocuri: acţiunile organizate de diferiţi operatori economici, în condiţiile legii, în scopul stimulării vânzărilor şi care nu presupun taxă de participare, respectiv niciun fel de cheltuială suplimentară din partea participanţilor şi nici majorarea preţului pe care produsul l-a avut anterior desfăşurării acţiunii publicitare.

SECȚIUNEA 4 - ACCEPTAREA REGULILOR

Participarea implică acceptarea tuturor regulilor concursului organizat de SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL, cât și acceptarea Regulamentului platformei de socializare Facebook.

SECȚIUNEA 5 – PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul se desfășoară în perioada 14.02.2023 - 20.02.2023 (7 zile), în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, după cum urmează:

5.1 Înscrierea la concurs se face pe pagina oficială de Facebook a companiei (https://www.facebook.com/MoldovanCarmangerie/), în dreptul afișului de concurs postat, începând cu data de 14 februarie 2023, ora 09:00 și până în data de 20.02.2023, ora 23:59.

5.2 Concursul se desfășoară într-o singură etapă. Astfel, câștigătorii vor fi anunțați în data de 21 februarie 2023, în dreptul afișului de concurs postat.

SECȚIUNEA 6 – MECANISMUL CONCURSULUI / MECANISM DE PARTICIPARE

6.1 Participanții se pot înscrie la concurs pe pagina oficială de Facebook MOLDOVAN CARMANGERIE, în intervalul 14.02.2023 - 20.02.2023, ora 23:59, după cum urmează:

  • Intră pe pagina oficială a societății  MOLDOVAN CARMANGERIE (https://www.facebook.com/MoldovanCarmangerie/);
  • Ne spun printr-un comentariu, până în data de 20.02.2023, ora 23:59, cine este persoana cu care vor să iasă la masă și care este preparatul lor preferat, în dreptul afișului de concurs postat.

6.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica un participant (prin opţiunea de ştergere a informațiilor publicate de utilizator), în cazul în care nu îndeplinește cerințele prezentului Regulament sau utilizează un limbaj considerat nepotrivit.

SECŢIUNEA 7. PREMIILE CONCURSULUI

SC MOLDOVAN CARMANGERIE SRL va oferi trei premii la finalul celor 7 zile de concurs câștigătorilor desemnați prin tragere la sorți. Premiul constă într-o cină pentru două persoane în valoare de 260 lei, care va avea loc în data de 24.02.2023, ora 19:00, la „Bistro - Acasă la Moldovan” din localitatea Sânnicoară, str. 1 Mai 42, jud. Cluj, cu ocazia zilei de Dragobete. Valoarea totală a premiilor este în cuantum de 780 lei.


Meniul este pentru două persoane și va conține

 1 sticlă de Prosecco rose

 Apertiv:

  • Tartine cu roast beef și cremă de brânză
  • Smochine în bacon
  • Coșulețe cu guacamole și somon fume

 Fel principal la alegere:

  • Mușchi de vită si piure de țelină cu trufe cu sos demi-glace
  • Piept de rață cu piure de morcov și sos de vișine
  • Somon în crustă de susan negru pe pat de sparanghel și cu sos de capere.

  Desert: Lava cake

Orice alte produse dorite de câștigători se vor comanda și achita separat.

SECŢIUNEA 8 -  ACORDAREA PREMIILOR

8.1 Câştigătorii vor fi desemnați în data de 21 februarie 2023, la ora 13:00, online, pe pagina de Facebook MOLDOVAN CARMANGERIE, prin tragere la sorți, folosind un serviciu independent de extrageri aleatorii, iar câștigătorii vor fi anunțați prin intermediul paginii oficiale a companiei (https://www.facebook.com/MoldovanCarmangerie/).

8.2 Aducerea la cunoştinţă a rezultatului concursului și anunțarea câștigătorilor va avea loc astfel: câștigătorii vor fi contactați prin mesaj pe Facebook sau prin intermediul datelor de contact pe care le-au completat în profilul acestora de pe Facebook în termen de 24 de ore de la încheierea tragerii la sorţi, numele acestora fiind afișate, de asemenea, pe pagina de Facebook MOLDOVAN CARMANGERIE SRL.

8.3 În cazul în care câştigătorul nu transmite, în termen 24 de ore, informaţiile solicitate de Organizator sau dacă a furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales de Comisia prestabilită prin același mecanism.

8.4 Organizatorul nu este responsabil pentru întarzierea anunţării câştigătorului din motive care nu ţin de el.

8.5 Câştigătorul va intra personal în posesia premiului în data de 24.02.2023 (Dragobete), la ora stabilită de comun acord cu Organizatorul, premiul neputând fi acordat într-o altă zi.

8.6 Organizatorul nu își asumă cheltuielile legate de transportul câștigătorilor către sau de la locația „Bistro - Acasă la Moldovan” și nu poate transfera premiul către o altă locație.

8.7 Nu este acceptată substituirea premiilor prin sume de bani sau cu alte premii. Premiul nu este transferabil. Orice costuri extra implicate de câștigarea acestui premiu stau la discreția câștigătorilor.

SECȚIUNEA 9 – ȘANSA DE CÂȘTIG

Șansa de câștig nu depinde de numărul participanților, dar este condiționată de respectarea prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 10 - ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs va înceta de drept la data de 20.02.2023, ora 23:59 şi poate înceta înainte de termen în cazul producerii unui eveniment de forţă majoră (de natură a face imposibilă derularea Concursului) sau la inițiativa Organizatorului.

SECȚIUNEA 11 - REGULAMENTUL CONCURSULUI

11.1 Regulamentul Concursului va fi disponibil în mod gratuit pe site-ul https://www.carmangeriamoldovan.ro/.

11.2 Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora.
11.3 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament. Orice modificări aduse vor fi comunicate prin intermediul site-ului societății.

 SECȚIUNEA 12 - PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1 Tuturor participanţilor le sunt respectate drepturile prevăzute de REGULAMENTUL (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul GDPR).

12.2 SC MOLDOVAN CARMENGERIE SRL prelucrează datele cu caracter personal în mod legal, corect și transparent, în conformitate cu dispozițiile GDPR și ale Legii nr. 190/2018 și se asigură că există măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja aceste date.

12.3 Conform art. 4 pct. 7 din Regulamentul GDPR, în relația cu datele dvs. cu caracter personal, SC MOLDOVAN CARMENGERIE SRL, are calitatea de operator de date.

12.4 Datele cu caracter personal colectate și prelucrate pot consta în date de identificare (nume, prenume) sau în date de contact (cont personal de Facebook, adresă de e-mail, număr de telefon). Cu ocazia ridicării premiului, câștigătorul va prezenta un act de identitate pentru confirmarea identității.

12.5 Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în scopul organizării concursului, desemnării/ anunțării câștigătorului și acordării premiului.

12.6 Datele vor fi păstrate pe suport hârtie sau pe suport informatic pe durata desfășurării concursului (14.02.2023 - 20.02.2023), urmând a fi distruse în cel mult 7 zile de la încheierea campaniei.

12.7 Datele sunt prelucrate în temeiul art. 6 alin. 1 lit. c (în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului) și f (în scopul intereselor legitime urmărite de operator) din Regulamentul GDPR.

12.8 Accesul la datele cu caracter personal este limitat acelor angajați sau colaboratori cărora le sunt necesare informațiile pentru realizarea scopurilor menționate la pct. 12.5.

12.9 Persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi: dreptul de acces la datele cu caracter personal; dreptul la rectificare/ actualizare / completare a datelor atunci când acestea sunt inexacte sau incomplete; dreptul la ștergerea datelor; dreptul la restricționarea prelucrării datelor; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de a se opune prelucrării; dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere privind protecția datelor; dreptul de a fi notificate în caz de încălcări privind securitatea datelor de către operator.

12.10 În vederea exercitării drepturilor prevăzute la pct. 12.9 sau pentru obținerea unor informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate se pot adresa responsabilului cu protecția datelor, desemnat de societate, care poate fi contactat folosind următoarele date:

E-mail:     dpo@cmdn.ro

Adresă:   Com. Apahida, Sat Sânnicoară, str. I. L Caragiale, nr. 16, jud. Cluj.

SECȚIUNEA 13 – DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecinţe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor comentarii/ imagini inadecvate sau pentru încălcarea drepturilor de autor pe platforma facebook.com.

SECȚIUNEA 14 - LITIGII

14.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. Orice contestare, de orice tip, a acestor reguli sau a concursului va fi soluţionată doar de către SC MOLDOVAN CARMENGERIE SRL, în mod absolut.

14.2 Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate sau necorespunzătoare.

14.3 Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscriși în acest concurs, ori pentru consecințele care decurg din acestă acţiune.

14.4 Organizatorul îşi rezervă dreptul unilateral de a descalifica un comentariu participant la concurs, daca va considera ca acesta promovează violența, este licenţios sau neadecvat.

14.5 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postări ce lezează imaginea MOLDOVAN CARMANGERIE SRL sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere.

14.6 Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

14.7 Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiului.